Brama Krowia

Brama Krowia - brama wodna Gdańska powstała pod koniec XIV w. Nazwa bramy pochodzi od drogi przebiegającej przez obiekt, którą pędzono było z okolicznych pastwisk. Budynek posiadał jedno piętro i stanowił fragment fortyfikacji Głównego Miasta. Z czasem jak w przypadku wszystkich bram wodnych zmieniono funkcję obiektu na mieszalną. Na początku XX wieku władze miejskie zdecydowały o całkowitej przebudowie budynku i z gotyckiej przerobiono ją na historyzującą z trzema półokrągłymi przelotami ułatwiającymi komunikację. W czasie II Wojny Światowej brama nie odniosła poważniejszych zniszczeń jednak zdecydowano o jej wyburzeniu i odbudowie kopii dawnej budowli gotyckiej. Wykorzystano przy tym pozostałe fragmenty średniowiecznych murów.

Dowiedz się więcej oraz odtwórz audio opis:
Get it on Google Play

Obserwuj nasze profile