Brama Żuraw w Gdańsku

Brama Żuraw. Gdański Żuraw wzniesiony nad bramą Żuraw to jeden z symboli miasta. Jego charakterystyczna sylwetka często pojawia się na materiałach związanych z Gdańskiem. Żuraw to zabytkowy dźwig portowy i jedna z bram wodnych Gdańska, która mieści się nad rzeką Motława, na końcu ulicy Szerokiej. Jest to jedna z filii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy. Brama w tym miejscu o nieznanym wyglądzie istniała już w 1363. W obecnym kształcie Żuraw zbudowano w latach 1442-1444. Powstały dwie masywne, ceglane wieże i drewniany mechanizm dźwigowy, który był później podwyższany. Mimo że elewacje bramy od strony Motławy i miasta wyglądają inaczej, to cała konstrukcja utrzymana jest w stylu gotyku flamandzkiego. W początku XVII wieku Żuraw stracił swoje znaczenie militarne. Z czasem w ceglanych wieżach zamieszkano i utworzono warsztaty rzemieślnicze, a wraz z przebudową pomieszczeń wybito otwory okienne. Od powstania służył przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku towarów i balastu na statki oraz do stawiania masztów jednostek. Mechanizmem są dwie pary kół deptakowych o średnicy około sześciu metrów każde. Jako siłę napędową wykorzystywano ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów. Urządzenie było w stanie podnieść ciężar dwóch ton na wysokość 27 metrów bądź, po sprzęgnięciu obu par kół, 4 t na wysokość 11 m. Żuraw został podpalony w 1945, gdy miasto zdobyła Armia Czerwona. Część drewniana spłonęła, ale ocalała część murów. Po II wojnie światowej bramę zrekonstruowano w końcu lat 50. Żuraw wpisano do rejestru zabytków w grudniu 1959. Żuraw jest udostępniony dla zwiedzających - Bilety sprzedawane są w kasach Ośrodka Kultury Morskiej i Spichlerzy na wyspie Ołowianka po drugiej stronie rzeki Motława. Tam również możesz bezpieczenie pozostawić rower. Na drugą stronę rzeki możesz dostać się dwoma mostami lub przepłynąć promem "Motława"

Dowiedz się więcej oraz odtwórz audio opis:
Get it on Google Play

Obserwuj nasze profile