Park Kuźniczki

Park Kuźniczki obejmuje niewielki obszar dzielnicy Wrzeszcz - nieco ponad pół hektara. Powstanie Parku Kuźniczki wiąże się z nazwiskiem gdańskiego rajcy Michaela Gottfrieda Schimida, który w latach 1763–1802 był właścicielem posiadłości, w której skład wchodził obecny park. Schmid wzniósł rokokowy dworek, który zachował się przy obecnej ul. Wajdeloty 13. W 1807 r. założył aleję parkową, która prowadziła w kierunku Oliwy, w miejscu obecnej ul. Kilińskiego. Ówczesny park zajmował powierzchnię kilku hektarów i był uznawany za najpiękniejszy park w Gdańsku. W drugiej połowie XIX wieku znaczna część terenu parku została odsprzedana kampanii kolejowej, a kolejne ograniczenie powierzchni parku nastąpiło pod koniec XIX wieku w związku z powstaniem nieistniejącego już dziś browaru. Po II wojnie park traktowany i wykorzystywany był jako ogródek jordanowski. Teren parku uległ kolejnej redukcji poprzez rozbudowę browaru, a następnie klubu sportowego START. Dawna altana parkowa, pomimo iż zachowała się w dobrym stanie, przez nieprzemyślaną zabudowę znalazła się poza parkiem i niewiele osób wie o jej istnieniu. Zachowany fragment parku został objęty rewaloryzacją w latach 2004–2005 i obecnie stanowi atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców dolnego Wrzeszcza. Park jest wpisany do rejestru zabytków.

Dowiedz się więcej oraz odtwórz audio opis:
Get it on Google Play

Obserwuj nasze profile