Park Przymorze

Park został założony w XVIII wieku, na gruntach posiadłości „Kanradshammer” – Młotowni, wykorzystującej wody przepływającego obok Potoku Oliwskiego. Mieści się przy ul. Pomorskiej 68. Park należy do parków dworskich w stylu klasycystycznym, z elementami stylu krajobrazowego. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. W parku zachował się zabytkowy drzewostan z okazami starych dębów szypułkowych. Przeważa niska zieleń w postaci skupin krzewów, trawników i niskich bylin. Suchy staw i fosy połączone były dawniej z Potokiem Oliwskim. W historycznych granicach parku zachował się z dawnego założenia stylowy domek ogrodnika. Budowla ta stanowi obecnie własność prywatną. W latach 1996–1997 został poddany rewaloryzacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która objęła przebudowę i uzupełnienie drzewostanu, wykonanie trawników, budowę żwirowych alejek spacerowych, odtworzenie zasypanych fos oraz wykonanie bram i ogrodzenia.

Dowiedz się więcej oraz odtwórz audio opis:
Get it on Google Play

Obserwuj nasze profile