Westerplatte Ruiny Koszar

Ruiny budynku koszar. Zapoznaj się z informacjami na tablicach informacyjnych

Dowiedz się więcej oraz odtwórz audio opis:
Get it on Google Play

Obserwuj nasze profile